Meise

Zitting van 18 03 2024

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 11 maart 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Aanstelling van een deskundige overheidsopdrachten voor de aankoopdienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een personeelslid bevorderd tot deskundige overheidsopdrachten voor de aankoopdienst (C4-C5) voor onbepaalde duur met voltijdse prestaties (38/38) in contractueel verband met ingang van 1 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Samenstelling van de selectiecommissie voor het bevorderingsexamen van administratief hoofdmedewerker

KORTE SAMENVATTING

De selectiecommissie voor het afnemen van het bevorderingsexamen voor de functie van administratief hoofdmedewerker wordt vastgesteld.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Kennisname datum aanwervingsexamen van de functie technisch assistent

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de datum voor het aanwervingsexamen voor de functie technisch assistent (D1-D3).

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Aanstelling van een diensthoofd financiën

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een diensthoofd financiën (A1a-A3a) aangesteld in contractueel verband met voltijdse prestaties (38/38) met ingang van 18 maart 2024 tot en met 17 september 2024.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Aanstelling van een technisch beambte voor de keuken

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte voor de keuken aangesteld met deeltijdse prestaties (15,2/38) in contractueel verband met ingang van 19 maart 2024 tot en met 18 juni 2024.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Overzicht punten

Zitting van 18 03 2024

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

 

Het vast bureau neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 4 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 19/03/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.