Meise

Zitting van 20 sep 2021

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 6 september 2021 en 13 september 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Besluiten waarnemend algemeen directeur - kennisname

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de waarnemend algemeen directeur genomen tijdens de maand augustus 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Toetreding collectieve hospitalisatieverzekering voor OCMW-personeel via FPD-GSD en gegund aan Ethias (jan.2022-dec.2025) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau keurt de opdracht “Toetreding collectieve hospitalisatieverzekering via FPD-GSD en gegund aan Ethias NV, Prins-bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt (jan. 2022 - dec. 2025)”goed.

De raming bedraagt voor 4 jaar € 38.000,00 incl. btw.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Aanstelling van een jobstudent als logistieke ondersteuning voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jobstudent als arbeider voor de dienst logistiek in het woonzorgcentrum aangesteld op 30 oktober en 31 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Aanstelling van een jobstudent als logistieke ondersteuning voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jobstudent als arbeider voor de dienst logistiek in het woonzorgcentrum aangesteld op 16 oktober en 17 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Aanstelling van een jobstudent voor de dienst verzorging

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jobstudent als arbeider voor de dienst verzorging in het woonzorgcentrum aangesteld op 9 oktober en 10 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen van hoofdverpleegkundige voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een selectiecommissie samengesteld voor het aanwervingsexamen van hoofdverpleegkundige voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau aanvaardt het ontslag van een medewerker mits het presteren van een opzegtermijn.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Beëindiging van een arbeidsovereenkomst

KORTE SAMENVATTING

De arbeidsovereenkomst van een technisch beambte poetsdienst wordt met onderlinge toestemming beëindigd met ingang van 21 september 2021.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Verlenging reglement ter ondersteuning van het consumptiebudget

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht om het reglement inzake de toekenning en het gebruik van de waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie te verlengen.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Gebruik cafetaria van lokaal dienstencentrum De Spil op woensdag 24 november 2021 door Rode Kruis Meise - Wemmel.

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het gratis ter beschikking stellen van de vergaderzaal en cafetaria van lokaal dienstencentrum De Spil op woensdag 24 november 2021 van 18.30 uur tot 22 uur voor een bloedinzamelingsactie van het Rode Kruis.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Activiteiten lokaal dienstencentrum De Spil najaar 2021

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met de voorgestelde activiteiten voor het najaar 2021 alsook met de voorgestelde sluitingsdagen van lokaal dienstcentrum De Spil.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021
Overzicht punten

Zitting van 20 sep 2021

Kennisname van werfverslagen 50 en 51 betreffende de renovatie van het home Jan Van Gysel

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van werfverslagen 50 en 51 betreffende de renovatie van het home Jan Van Gysel.

 

 

Publicatiedatum: 28/09/2021