Meise

Zitting van 03 mei 2021

Van 13 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck en Roel Anciaux, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Thomas Goethals, schepen;

 

Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 26 april 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 12 april 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen van GIS-coördinator

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een selectiecommissie samengesteld voor het aanwervingsexamen van GIS-coördinator.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen voor de functie van ergotherapeut

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen naar aanleiding van het aanwervingsexamen voor de vacante functie van ergotherapeut voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Aanstelling van een ergotherapeut voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een ergotherapeut voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick aangesteld met halftijdse (19/38) prestaties in contractueel verband voor onbepaalde duur met ingang van 15 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Aanvaarding van de kandidatuur voor het aanwervingsexamen van GIS-coördinator

KORTE SAMENVATTING

De kandidatuur voor het aanwervingsexamen van GIS-coördinator wordt aanvaard.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Aanstelling van een jobstudent voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jobstudent als verzorgende voor het woonzorgcentrum aangesteld op 8 mei 2021 en 9 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Aanstelling van een jobstudent voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jobstudent als verzorgende voor het woonzorgcentrum aangesteld op 15 mei 2021 en 16 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Aanstelling van een jobstudent voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jobstudent als logistiek medewerker voor het woonzorgcentrum aangesteld op 23 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 03 mei 2021

Aanstelling van een jobstudent voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jobstudent als logistiek medewerker voor het woonzorgcentrum aangesteld op 30 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 12/05/2021