Meise

Zitting van 27 sep 2021

Van 13.30 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, aangewezen-burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 20 september 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Aanstelling van een verzorgende voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een verzorgende voor het woonzorgcentrum aangesteld met deeltijdse prestaties (26,6/38) in contractueel verband voor bepaalde duur vanaf 9 oktober 2021 tot en met 8 april 2022.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Aanstelling van een technisch beambte voor de keuken

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte voor de keuken aangesteld met deeltijdse prestaties voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Aanstelling van een administratief medewerker voor het dienstencentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een administratief medewerker aangeworven met deeltijdse prestaties (3,8/38) in contractueel verband voor bepaalde duur met ingang van 1 oktober 2021 tot en met 7 november 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Aanstelling van een administratief medewerker voor het dienstencentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een administratief medewerker aangeworven met deeltijdse prestaties (1,9/38) in contractueel verband voor bepaalde duur met ingang van 1 oktober 2021 tot en met 7 november 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Aanstelling van een technisch beambte poetsdienst voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte poetsdienst (E1-E3) voor het woonzorgcentrum aangesteld met ingang van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 met halftijdse prestaties (19/38) in contractueel verband.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Aanstelling van een technisch beambte voor de cafetaria

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte voor de cafetaria aangesteld in vervanging van een tijdelijk afwezig personeelslid met halftijdse prestaties (19/38) met ingang van 1 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Aanstelling van een administratief medewerker voor de personeelsdienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een administratief medewerker voor de personeelsdienst aangesteld met deeltijdse (28,5/38) prestaties in contractueel verband voor onbepaalde duur met ingang van 1 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Aanstelling van een technisch beambte poetsdienst voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte poetsdienst (E1-E3) voor het woonzorgcentrum aangesteld met ingang van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 met halftijdse prestaties (19/38) in contractueel verband.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Vacantverklaring van 2,7 VTE contractuele functies verzorgende

KORTE SAMENVATTING

Er worden 2,7 VTE contractuele functies van verzorgende (D1-D3 of C1-C2) vacant verklaard.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Aanstelling van een verzorgende voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een verzorgende voor het woonzorgcentrum (C1-C2)  aangesteld met deeltijdse prestaties (26,6/38) voor onbepaalde duur in contractueel verband met ingang van 1 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Aanstelling van een verzorgende voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een verzorgende voor het woonzorcentrum aangesteld met voltijdse prestaties (38/38) in contractueel verband voor onbepaalde duur met ingang van 1 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Aanstelling van een jobstudent voor de dienst verzorging

KORTE SAMENVATTING

Er werd een jobstudent als arbeider voor de dienst verzorging aangesteld in het woonzorgcentrum op 25 september en 26 september 2021.

Er wordt een jobstudent als arbeider voor de dienst verzorging in het woonzorgcentrum aangesteld op 2 oktober en 3 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Samenstelling van de selectiecommissie voor het aanwervingsexamen van verpleegkundige voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een selectiecommissie samengesteld voor het aanwervingsexamen van verpleegkundige voor het woonzorgcentrum Residentie Van Horick.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Verlenging van de wervingsreserve voor de functie van technisch beambte warme maaltijden

KORTE SAMENVATTING

De vastgestelde wervingsreserve voor de functie van technisch beambte warme maaltijden wordt verlengd.

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 27 sep 2021

Kosten analyse maaltijden aan huis (voor 4 j)

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau  beslist om de lopende dossiers stop te zetten en een nieuwe opdracht uit te schrijven waar de leverancier instaat voor zowel de bereiding en de bedeling van de warme maaltijden aan huis. 

 

 

Publicatiedatum: 05/10/2021