Meise

Zitting van 15 01 2024

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Ruben Algaba, schepen;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 8 januari 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Kennisname van de jaarplanning 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de jaarplanning 2024 zoals opgesteld door de leden van het managementteam. De jaarplanning wordt mondeling toegelicht door het managementteam in het vast bureau van 15 januari 2024.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Kennisname datum aanwervingsexamen diensthoofd financiën

KORTE SAMENVATTING

 

Het vast bureau neemt kennis van de datum voor het aanwervingsexamen voor de functie diensthoofd financiën (A1a-A3a).

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Instap raamovereenkomst van opdrachtencentrale vzw voor levering van medisch verbruiksmateriaal - verzorgingsproducten (20 februari 2024 - 31 december 2027) aan het WZC Residentie van Horick - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad van maatschappelijk welzijn de raming en de gunning voor de opdracht “Instap raamovereenkomst van opdrachtencentrale vzw voor levering van medisch verbruiksmateriaal - verzorgingsproducten (20 februari 2024 - 31 december 2027) aan het WZC Residentie Van Horick”, opgesteld door de ontwerper, vzw Opdrachtencentrale, Stationsweg 55A te 9340 Lede, goed te keuren.

Deze opdracht wordt gegund aan Arseus Medical NV, Rijksweg 10 te 2880 Bornem, tegen de eenheidsprijzen vermeld in de offerte van deze inschrijver: het bestelbedrag wordt beperkt tot € 45.454,54 excl. btw of € 54.999,99 incl. 21% btw.

Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Goedkeuring De Chris & Chris show op 20 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord om De "Chris & Chris"-show te organiseren op donderdag 20 juni 2024 in de cafetaria van het lokaal dienstencentrum De Spil. De toegang is gratis voor dit optreden.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Goedkeuring ondersteuning project 'Warm en Wollig' via het leveren van een financiële bijdrage

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau ondersteunt het project 'Warm en Wollig' met een financiële bijdrage van 150 euro om wol aan te kopen.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Goedkeuring organisatie mandolineconcert Divertimando op 11 mei 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met de organisatie van een mandolineconcert door Divertimando op zaterdag 11 mei 2024 om 14u30 in de cafetaria van het lokaal dienstencentrum De Spil. De toegang tot het concert is gratis.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 01 2024

Goedkeuring lenteconcert in serviceflats 'Ter Wolven'

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord om op vrijdag 22 maart 2024 een lenteconcert te organiseren in de polyvalente zaal van de serviceflats 'Ter Wolven' om het sociaal contact tussen de bewoners van de serviceflats onderling te bevorderen.

 

 

Publicatiedatum: 16/01/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.