Meise

Zitting van 08 04 2024

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 25 maart 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Kennisname van de besluiten van de algemeen directeur - maart 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de besluiten van de algemeen directeur genomen tijdens de maand maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanvaarding van het vrijwillig ontslag van een medewerker

KORTE SAMENVATTING

Het vrijwillig ontslag van een medewerker wordt aanvaard met ingang van 1 juli 2024 (laatste werkdag zondag 30 juni 2024).

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanvaarding van het halftijds ontslag van een medewerker

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau aanvaardt het halftijds ontslag van een medewerker.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 18 maart 2024.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht het protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting naar het OCMW Meise goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Beëindiging huurcontract aanstelling raadsman

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau besluit twee huurovereenkomsten in het home Jan Van Gysel via gerechtelijke weg te beëindigen.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Locaties boekenruilkasten 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord om de plaatsing van een aantal nieuwe boekenruilkasten te onderzoeken.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 08 04 2024

Aanstelling wijkwerker

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een wijkwerker in het woonzorgcentrum Residentie Van Horick aangesteld vanaf 1 april 2024 tot en met 30 juni 2024 om te helpen bij de maaltijden.

 

 

Publicatiedatum: 15/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.