Meise

Zitting van 26 apr 2021

Van 13 uur tot 17

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck en Roel Anciaux, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Thomas Goethals, schepen;

 

Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 19 april 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Aanstelling van een verpleegkundige voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een verpleegkundige voor het woonzorgcentrum aangesteld met voltijdse prestaties in contractueel verband voor bepaalde duur.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Aanstelling van een technisch beambte voor het woonzorgcentrum en de sociale dienst

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte voor de poetsdienst van het woonzorgcentrum aangesteld met halftijdse prestaties in contractueel verband voor bepaalde duur en voor de sociale dienst met halftijdse prestaties in contractueel verband voor bepaalde duur voor de periode van 6 mei 2021 tot en met 5 augustus 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Aanstelling van een jobstudent voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jobstudent als logistiek medewerker voor het woonzorgcentrum aangesteld op 1 mei 2021 en 2 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Machtiging maatschappelijk werkers tot ondertekening attesten ontvangen steun, attesten geen steun en medische attesten

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn om een wijziging aan het huishoudelijk reglement goed te keuren, houdende het machtigen van de maatschappelijk werkers van de sociale dienst om attesten van ontvangen steun (leefloon, financiële steun,...), medische attesten en attesten geen steun in eigen naam te ondertekenen.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021
Overzicht punten

Zitting van 26 apr 2021

Kennisname van het werfverslag 36 betreffende de renovatie van het home Jan Van Gysel

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het werfverslag 36 betreffende de renovatie van het home Jan Van Gysel.

 

 

Publicatiedatum: 05/05/2021