Meise

Zitting van 04 okt 2021

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, aangewezen-burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 27 september 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 30 augustus 2021.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Aankoop materiaal (ovens, koelboxen, inox recipiënten, isothermische dozen en afruimbakken) voor de maaltijdbedeling aan huis van het OCMW - Stopzetting van de plaatsingsprocedure

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau keurde in zitting van 27 september 2021 de kostenanalyse goed voor de maaltijden aan huis van het OCMW. Aansluitend hierop beslist het vast bureau om de plaatsingsprocedure van de opdracht "Aankoop materiaal voor de maaltijdbedeling aan huis van het OCMW" stop te zetten en een nieuwe opdracht uit te schrijven waarbij de leverancier instaat voor zowel de bereiding als de bedeling van de warme maaltijden aan huis.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Leverancier van maaltijden voor bedeling door het OCMW Meise aan huis vanaf 1 januari 2022- 31 december 2022 en 3 stilzwijgende verlengingen - Stopzetting van de plaatsingsprocedure

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau beslist de plaatsingsprocedure voor de opdracht "Leverancier van maaltijden voor bedeling door het OCMW Meise aan huis vanaf 1 januari 2022- 31 december 2022 en 3 stilzwijgende verlengingen" stop te zetten. De opdracht wordt niet gegund en de procedure zal opnieuw opgestart worden.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Oppensioenstelling van een verpleegkundige

KORTE SAMENVATTING

Met ingang van 1 mei 2022 wordt ontslag verleend aan een personeelslid wegens oppensioenstelling.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Goedkeuring van het jaaractieplan 2022

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn om het jaarlijks actieplan 2022 goed te keuren.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Aanstelling van een jobstudent voor de dienst verzorging

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jobstudent als arbeider voor de dienst verzorging in het woonzorgcentrum aangesteld op 23 oktober en 24 oktober 2021.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Brief van ACV - openbare diensten d.d. 21 september 2021

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van een schrijven van ACV-openbare diensten.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Vaststelling informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn om het informatieveiligheidsbeleid en informatieveiligheidsplan vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Organisatie sinterklaasfeest 4 december 2021

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met de organisatie van het Sinterklaasfeest op zaterdag 4 december 2021.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Vaststelling toewijzingsreglement Home J. Van Gysel

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn om het toewijzingsreglement voor het Home Jan Van Gysel vast te stellen.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021
Overzicht punten

Zitting van 04 okt 2021

Kennisname van werfverslagen 52 en 53 betreffende de renovatie van het home Jan Van Gysel

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van werfverslagen 52 en 53 betreffende de renovatie van het home Jan Van Gysel.

 

 

Publicatiedatum: 13/10/2021