Meise

Zitting van 22 04 2024

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

Verontschuldigd:

Jonathan De Valck, schepen;

 

 

Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 15 april 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

EthiasCo - algemene vergadering op 13 juni 2024

KORTE SAMENVATTING

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt verzocht de agenda van de algemene vergadering EthiasCo van 13 juni 2024 goed te keuren en de vertegenwoordiger te mandateren om deze vergadering bij te wonen en zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 mei 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Kennisname van het proces-verbaal van examenverrichtingen voor de functie van technisch assistent (D1-D3)

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen betreffende de praktische en mondelinge proeven die werden afgenomen op woensdag 10 april 2024 voor de functie van technisch assistent.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Aanstelling van een administratief medewerker voor het onthaal

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een administratief medewerker voor het onthaal (C1-C3) aangesteld in contractueel verband met deeltijdse prestaties (7,6/38) met ingang van 1 mei 2024 tot en met 31 oktober 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Aanstelling van een maatschappelijk werker

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een maatschappelijk werker (B1-B3) met voltijdse prestaties (38/38) in contractueel verband aangesteld ter vervanging van afwezige personeelsleden.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Aanstelling van een maatschappelijk werker

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een maatschappelijk werker (B1-B3) aangesteld met halftijdse prestaties (19/38) in contractueel verband met ingang van 1 mei 2024 tot en met 31 juli 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Facturen en rekeningen

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de facturen en rekeningen die ontvangen werden sedert zijn vorige vergadering van 8 april 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Sociale kruidenier proefperiode winkel Grimbergen

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat ermee akkoord om een proefperiode te laten ingaan van 1 mei 2024 tot en met 30 september 2024 waarin de sociale dienst cliënten ook kan toeleiden naar Winkel Welkom in Strombeek.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Goedkeuring concept Repair Café in kader van het werven van vrijwilligers

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met het stappenplan ter voorbereiding van de opstart van een repair café in het lokaal dienstencentrum De Spil. Het vast bureau gaat akkoord om actief op zoek te gaan naar vrijwilligers om een repair café mogelijk te maken.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

LDC: goedkeuring optreden Zomerhoedje De Papillon op 11 juli 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord om een optreden van Zomerhoedje te organiseren op donderdag 11 juli 2024 om 14 uur in de cafetaria van het lokaal dienstencentrum De Spil. De toegang tot het optreden is gratis.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Kennisname kwaliteitsplanning lokaal dienstencentrum De Spil 2024

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de kwaliteitsplanning van het lokaal dienstencentrum De Spil voor het jaar 2024.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 22 04 2024

Kennisname kwaliteitshandboek lokaal dienstencentrum De Spil

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de aangepaste versie van het kwaliteitshandboek van het lokaal dienstencentrum De Spil.

 

 

Publicatiedatum: 23/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.