Meise

Zitting van 31 mei 2021

Van 13 uur tot 18

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur, waarnemend.

 

Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 17 mei 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Rapportering over de organisatiebeheersing

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau verzoekt de raad voor maatschappelijk welzijn kennis te nemen van het rapport over de organisatiebeheersing.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2021 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Aanstelling van een jobstudent voor het woonzorgcentrum

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een jobstudent als logistiek medewerker voor het woonzorgcentrum aangesteld op 19 juni 2021, 20 juni 2021, 26 juni 2021 en 27 juni 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen voor de functie van technisch beambte voor de poetsdienst

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen naar aanleiding van het aanwervingsexamen voor de vacante functies van technisch beambte voor de poetsdienst.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Kennisname van het proces-verbaal van de examenverrichtingen voor de functie van maatschappelijk werker

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het proces-verbaal van de examenverrichtingen naar aanleiding van het aanwervingsexamen voor de vacante functie van maatschappelijk werker.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Wijziging tewerkstelling jobstudent

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het feit dat een jobstudent niet is komen werken op 23 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Wijziging tewerkstelling jobstudent

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het feit dat een jobstudent niet is komen werken op 22 mei 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Kennisname van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van GIS-coördinator

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de datum van het aanwervingsexamen voor de functie van GIS-coördinator.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Functioneren personeelslid

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het functioneren van een personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Verlenging reglement ter ondersteuning van het consumptiebudget

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het voorstel tot verlengen van de geldigheid van het door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurde reglement inzake de toekenning en het gebruik van de waardebonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en van de lokale economie.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Promofilmpje GBO zaterdag 29 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

In het kader van Geïntegreerd Breed Onthaal werd er een promofilpmje gemaakt.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Aanstelling van een advocaat in een beroepsprocedure voor de arbeidsrechtbank

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau stelt een advocaat aan in een beroepsprocedure voor de arbeidsrechtbank.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Kennisname inspectieverslag POD MI - inspectie d.d. 16/03/2021

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van het geïntegreerde inspectieverslag als onderdeel van een inspectie die heeft plaatsgehad op 16 maart 2021.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Behandeling van een klacht ingekomen d.d. 10 mei 2021

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van een klacht, ingekomen op 10 mei 2021 en formuleert een antwoord.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021
Overzicht punten

Zitting van ma 05 2021

Kennisname van werfverslagen 39 en 40 betreffende de renovatie van het home Jan Van Gysel

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van de werfverslagen 39 en 40 betreffende de renovatie van het home Jan Van Gysel.

 

 

Publicatiedatum: 09/06/2021