Meise

Zitting van 22 feb 2021

Van 17 uur tot 18

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Goedkeuring notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 15 februari 2021 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Functioneren personeelslid

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt een besluit over het functioneren van een personeelslid.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Overdracht investeringskredieten 2020

KORTE SAMENVATTING

Overeenkomstig artikel 258 van het decreet Lokaal Bestuur beslist het vast bureau welke kredieten voor het OCMW voor investeringen en financiering, die voor het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar nog niet zijn aangewend, overgedragen worden naar het lopende boekjaar.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021
Overzicht punten

Zitting van 22 feb 2021

Kennisname van werfverslag 27 betreffende de renovatie van het Home Jan Van Gysel

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau neemt kennis van werfverslag 27 betreffende de renovatie van het home Jan Van Gysel.

 

 

Publicatiedatum: 02/03/2021