Meise

Zitting van 15 04 2024

Van 13.30 uur tot 14

Aanwezig:

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

 

Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Goedkeuren notulen

KORTE SAMENVATTING

De notulen van het vast bureau van 8 april 2024 worden goedgekeurd.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Aanstelling van een technisch beambte voor de keuken

KORTE SAMENVATTING

Er wordt een technisch beambte voor de keuken (E1-E3) aangesteld in contractueel verband met deeltijdse prestaties (30,4/38) met ingang van 6 mei 2024 tot en met 5 augustus 2024.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Bestelbonnen, goedkeuring, visering

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau viseert de bestelbonnen voor het jaar 2024 en keurt deze goed.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Overzicht punten

Zitting van 15 04 2024

Energiefactuur serviceflat 0.13

KORTE SAMENVATTING

Het vast bureau gaat akkoord met de terugbetaling van de energiekosten.

 

 

Publicatiedatum: 18/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.