Meise

Zitting van 27 mei 2024

Van 19.30 uur tot 21

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Projectvereniging Erfgoed Brabantse Kouters - activiteitenverslag, jaarrekening, planning en begroting van de projectvereniging

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting - algemene vergadering op 14 mei 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Webra vzw - Bijzonder algemene vergadering op 23 mei 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

De Lijn - algemene vergadering van aandeelhouders op 28 mei 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Poolstok cv - algemene vergadering op 31 mei 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Fluvius OV - vergadering op 5 juni 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

EthiasCo - algemene vergadering op 13 juni 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

De watergroep - algemene vergadering op 14 juni 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Ventum&green - gewone algemene vergadering op 18 juni 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Fluvius West - algemene vergadering op 19 juni 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Haviland - Gewone algemene vergadering op 19 juni 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Havicrem - algemene vergadering op 20 juni 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Incovo - gewone jaarvergadering op 21 juni 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Sibelgas - algemene vergadering op 25 juni 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

I.B.E.G. - algemene vergadering op 25 juni 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Vaststelling van het geïntegreerd arbeidsreglement

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Goedkeuring toetredingsaanvraag tot meerdere raamovereenkomsten i.k.v. plaatsen van iVRi's (intelligente verkeerslichten installaties) in Meise - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Ophaling en verwerking van diverse afvalstoffen die ontstaan door de werking van het lokaal bestuur Meise (01 augustus 2024 - 31 juli 2028) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Aankoop en levering van plantgoed (Bomen, hagen, heesters, vaste planten, perkplanten, bloembollen,...) 01 juli 2024 - 30 juni 2028 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Raamovereenkomst: Boomverzorging en advies  (van 15 juli 2024 tot 14 juli 2028) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Publicatie van verkoop voormalig gemeentehuis, Wolvertem (Maart 2024) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Vaststelling van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Afsluiten van een overeenkomst met de Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij in verband met site Tussenveld

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Vaststelling van het reglement gebruik tuin voormalige pastorie Meuzegem

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Aankoop grond voor aanleg fietspad Drijpikkelstraat - wijziging beslissing gemeenteraad van 17 april 2023

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Omgevingsvergunning VB2024/060 -  OMV_2023110459 - A12 Complex Londerzeel-Zuid - Autoweg 21 te 1861 Meise: beslissing over de gedeeltelijke opheffing van gemeentewegen 86, 57, 61, 6, 10 en 12

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Huren, plaatsen, verwijderen en onderhouden van feestverlichting 2024-2027 - Goedkeuring aangepaste raming

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Aanstellen ontwerper riolering Blakebergen 3-13

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Goedkeuring automatische verlenging kansenstatuten

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Aanpassing huurtarief Barmââs voor mei-juni 2024

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Aanvraag topsportsubsidie

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Projectadvies 2024 GROS

Publicatiedatum: 17/05/2024
Overzicht punten

Zitting 27 mei 2024

Sluipverkeer Keizerinlaan-Roostbaan ten gevolge van sluiten A12 en andere verkeersmaatregelen - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 23/05/2024