Meise

Zitting van 17 apr 2023

Van 19.30 uur tot 20.30

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers en Peter Carriere, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Projectadvies 2023 GROS

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Aanpassingen aan de deontologische code voor de lokale mandatarissen - goedkeuring

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Providentia - algemene vergadering op 11 mei 2023

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Reglement copycenter Lokaal Bestuur Meise - aanpassing

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Vaststelling van het informatieveiligheidsbeleid en plan informatieveiligheid

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Instap in de raamovereenkomst van de Opdrachtencentrale vzw voor perceel 1 kantoorbehoeften (1 mei 2023 - 30 april 2027) - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Vaststelling van het retributiereglement op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Toekenning van subsidie voor aankoop perceel natuurgebied  - Land van Oppem 2

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Toekenning van subsidie voor aankoop perceel in Wolvertemse Beemden

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Toekenning van subsidie voor aankoop van 2 percelen in de Wolvertemse Beemden

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Toekenning van subsidie voor aankoop van 2 percelen in Wolvertemse Beemden_Vier Eiken

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Toekenning van subsidie voor aankoop van 1 perceel in Varkensputten

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Toekenning van subsidie voor aankoop natuurgebied  - Land van Oppem 1

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Toekenning van subsidie voor aankoop educatief materiaal voor watermonitoring binnen project "De Waternimfen"

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Nieuwe woonmaatschappij - voordracht bestuurders

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Opzeg overeenkomst deelfietsen

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Aankoop grond voor aanleg fietspad Drijpikkelstraat

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Raamovereenkomst onderhoud en herstelling voertuigen 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Raamovereenkomst onderhoud en herstellingen voertuigen>3,5 ton 2023-2026 - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Aanstellen ontwerper riolering zijstraten Nieuwelaan - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Julien De Roover in memoriam - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Sint-Laurentiuskerk Wolvertem - onderhoudsdossier - fase 1 - heraanbesteding - 2023142 - Goedkeuring aangepaste raming

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Tegeltaxi gemeente Meise tijdens het Vlaams kampioenschap tegelwippen - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Wijziging aan het reglement verhuurtarieven Vrije Tijd

Publicatiedatum: 07/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Stand van zaken Oud-gemeentehuis Wolvertem - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Stand van zaken restauratie kruisbeeld kerkhof Wolvertem - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 13/04/2023
Overzicht punten

Zitting 17 apr 2023

Zwerfkattenbeleid gemeente Meise - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 13/04/2023