Meise

Zitting van 19 jun 2023

Van 19.30 uur tot 20.30

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Toelichting over de opmaak van het strategisch patrimoniumplan

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Rapportering over de opvolging organisatiebeheersing 2023

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Aanduiding leden en voorzitter van de deontologische commissie

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting - vergadering op 19 mei 2023

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Poolstok cvba - buitengewone en gewone algemene vergadering op vrijdag 26 mei 2023

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Poolstok - oproep voordracht kandidaat-bestuurders namens de B-aandeelhouders

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

ERSV Vlaams-Brabant -Buitengewone algemene vergadering op 30 mei 2023: Bestemming van het batig saldo van ERSV Vlaams-Brabant vzw in vereffening

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

De Lijn - 32ste algemene vergadering van aandeelhouders op 30 mei 2023

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting - vergadering op 9 juni 2023

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Havicrem - algemene vergadering op 21 juni 2023

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Incovo - gewone jaarvergadering op 23 juni 2023

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Gemeentelijke Holding NV in vereffening - vergadering op 28 juni 2023

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Sibelgas - buitengewone algemene vergadering op 29 augustus 2023 (Fusie DNB Fluvius Halle-Vilvoorde)

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Kennisname schrijven administratie binnenlands bestuur - Klacht tegen beslissing van de gemeente Meise i.v.m. inrichting zone 30 en parkeerbeleid Rossemdorp

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Financiële kwartaalrapportering Q1-2023

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Vaststelling jaarrekening 2022

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Extra softwaremodules om de werking richting burger verder te automatiseren en professionaliseren - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Instap in perceel 13 van de raamovereenkomst voor het leveren van bereide schoolmaaltijden en aanverwanten via aankoopcentrale DOKO vzw (15 september 2023 - 30 juni 2027)  - Goedkeuring gunning

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Jaarlijkse toelage UNIZO

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Vaststelling van het marktreglement

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Aanpassing retributiereglement op het opruimen van sluikstorten

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Raamovereenkomst voor de aankoop en levering van plantgoed (bomen, hagen, heesters, vaste planten, perkplanten, ...) Periode 01 september 2023 - 31 augustus 2024 + 1 stilzwijgende verlenging - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Raamovereenkomst: samenwerkingsovereenkomst kattensterilisatie (21 augustus 2023 - 20 augustus 2027) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de toewijzingsraad van de woonmaatschappij

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Beslissing over de verplaatsing en afschaffing van voetwegen 56 en 71

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Klascontainers GBS De Leertuin - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Uitbreiding en renovatie GBS de Leertuin - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Bouw van de gemeentelijke basisschool Sint-Brixius-Rode - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Definitieve voorwaarden bij de implementatie van de UiTPAS Noordrand met de projectvereniging IGS Cultuur Noordrand

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Toetreding tot het Regionaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Noordrand

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Vaststelling van het huishoudelijk reglement voor het vaststellen en toekennen van adressen

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Vaststelling van het reglement houdende de toekenning van een projectsubsidie voor het organiseren van een buurtfeest in navolging van de pop-up speelwijken

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Vastleggen criteria en procedure opportuniteitsadvies groepsopvang baby's en peuters

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Onderwijs: Basisscholen Meise - Aansluiting leersteuncentrum

Publicatiedatum: 09/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Burgerlijke partijstelling strafrechtelijke procedure tegen voormalige mandatarissen gemeente Meise - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 15/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Viering Belgische nationale feestdag - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 15/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Visie beleid groendienst - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 15/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Tuinrangers - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 15/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Plantentuin gratis tickets inwoners Meise - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 15/06/2023
Overzicht punten

Zitting 19 jun 2023

Dringende herstelling brug Meise - Toegevoegd punt

Publicatiedatum: 15/06/2023