Meise

Zitting van 17 mei 2021

Van 19.30 uur tot 22

Verwacht:

Katrien Uyttersprot, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Marie Jeanne Thaelemans, Erwin De Clerck, Roel Anciaux en Thomas Goethals, schepenen;

Marcel Belgrado, Roger Heyvaert, Paul Aerts, Virginie De Klippel, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Ann Van den Broeck, Christine De Cubber, Jacques Wouters, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Diana Tierens, Ruben Algaba, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns en Sonia Lathouwers, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur, waarnemend.

 

Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Goedkeuren notulen

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Haviland - gewone algemene vergadering 16 juni 2021

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Vaststellen van het huishoudelijk reglement OCMW-tarief kinderopvang

Publicatiedatum: 07/05/2021
Overzicht punten

Zitting 17 mei 2021

Machtiging maatschappelijk werkers tot ondertekening attesten ontvangen steun, attesten geen steun en medische attesten

Publicatiedatum: 07/05/2021