Meise

Zitting van 19 feb 2024

Van 21 uur tot 21.30

Verwacht:

Virginie De Klippel, voorzitter;

Gerda Van den Brande, burgemeester;

Jonathan De Valck, Tom Heyvaert, Jorn Lathouwers, Ruben Algaba en Ann Van den Broeck, schepenen;

Roger Heyvaert, Marie Jeanne Thaelemans, Paul Aerts, Roel Anciaux, Sonja Becq, Emiel De Boeck, Thomas Goethals, Christine De Cubber, Veerle De Cuyper, Erwin De Clerck, Diana Tierens, Charlotte Meulemeester, Karine Métens, Billie Kawende, Roel Baudewyns, Sonia Lathouwers, Peter Carriere en Marie-José De Cock, raadsleden;

Caroline De Ridder, algemeen directeur.

 

Overzicht punten

Zitting 19 feb 2024

Goedkeuring notulen

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting 19 feb 2024

Instap raamovereenkomst van opdrachtencentrale vzw voor levering van medisch verbruiksmateriaal - verzorgingsproducten (20 februari 2024 - 31 december 2027) aan het WZC Residentie van Horick - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting 19 feb 2024

Vernieuwen vloerbedekking in WZC Residentie Van Horick (2024-2025) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting 19 feb 2024

Afsluiten van addendum aan verhuurovereenkomst met Wiegwijs

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting 19 feb 2024

Afsprakenkader REMI-tool voor de toekenning van financiële steun aan OCMW-begunstigden

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting 19 feb 2024

Kennisname van het rapport over binnengekomen meldingen 2023

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting 19 feb 2024

Kennisname van het rapport over binnengekomen klachten 2023

Publicatiedatum: 09/02/2024
Overzicht punten

Zitting 19 feb 2024

Extern verhuur parkeerplaats serviceflats Ter Wolven - goedkeuring verhuurovereenkomst

Publicatiedatum: 09/02/2024